Natten til Helligtrekonger 1709 væltede arktiske luftmasser, drevet af et stærkt højtryk, ned over Vesteuropa. Kl. 21 den 5. januar passerede frysepunkt-linien den franske grænse. Et døgn senere havde den nået Pyrenæerne. Temperaturen i Paris, der havde ligget på 10 grader i gennemsnit i december, faldt på få døgn til minus 20, hvor den holdt sig i 10 dage, før det sædvanlige milde atlantiske vejrlig igen satte ind.

Præcise oplysninger af den slags er rygraden i den disciplin, der kaldes klimahistorie, og som i sin oprindelse er én mands værk. Det var den franske historiker Emmanuel Le Roy Ladurie, tidligere kommunist og søn af en minister i marskal Henri Pétains kollaboratørregering under Anden Verdenskrig, der i 1967 udgav sin ”Klimaets historie siden år 1000”. Denne klassiske og uerstattelige tekst udgives stadig i sin anden udgave fra 1983 og har nu fået følgeskab af to massive bind betitlet ”Klimaets menneskelige og sammenlignende historie”. De går til 1860. Le Roy Ladurie, som nu er 78, håber at levere et slutbind om den moderne epoke inden for få år.

Opvarmning og nedkøling

Den globale opvarmning og dens årsager er ét af tidens helt store emner. I 2009 skal Danmark være vært for en international konference, som i ramme alvor vil sætte sig for at foregribe ændringer i klimaet. Denne store ambition siges at være berettiget, fordi den globale opvarmning angiveligt skyldes menneskelige aktiviteter; kan disse reguleres, kan opvarmningen, som forudsættes at være en dårlig ting, bremses.

Le Roy Ladurie deler troen på, at menneskeudledt CO -2 har en virkning på klimaet, noget, han som historiker imidlertid ikke er mere kvalificeret til at mene end enhver anden lægmand. Hans ærinde er da også et andet. Hvad han vil er at dokumentere, hvordan klimaet har artet sig de sidste 1000 år og især de sidste 500. Det har, viser det sig, artet sig ganske forskelligt. De barske vintre omkring 1700 faldt midt i den periode, vi kalder Den Lille Istid. Somrene var ikke meget koldere end i dag; det var vintrene til gengæld ofte. I 1697 omkom henved en fjerdedel af befolkningen i Finland af sult og kulde.