Drop Down Menu
 

The Spanish Civil War: A New History
Baggrund for projektetDen Spanske Borgerkrig har altid interesseret mig.  For 40 år siden læste jeg Hugh Thomas’ klassiske beretning og for nylig Anthony Beevors.  Det var imidlertid et besøg i Madrid i sommeren 2008, som gav mig anstød såvel til at lære spansk som til at ville sætte mig dybere ind i sagen.  Det har jeg brugt al min fritid siden på.  Jeg ved nu, hvilke yderligere værker, erindringsbøger, romaner, partsindlæg og anden dokumentation, jeg skal stifte bekendtskab med.  På det grundlag har jeg beregnet resttiden for såvel studium som nedskrivning til yderligere 2½ år.

Det, jeg i kraft af en række ganske usandsynlige lykketræf opdagede i Madrid, var, at der i dagens Spanien foregår en heftig kulturkamp om erindringspolitik og herunder først og fremmest om Borgerkrigen.  Jeg tolker lykketræffene som et tydeligt signal til mig om, at jeg skal skrive denne bog.  Af to årsager, én privat og én generel.

Den private årsag er, at dette vil være den første bog, jeg skriver helt og holdent på eget initiativ.  Erfarne skribenter ved, at éns bedste bøger er dem, man skriver, fordi man selv gerne vil læse dem, og fordi de ikke findes.

Den generelle grund er netop, at en bog som min ikke findes.  Litteraturen, også på engelsk, om krigen er omfattende, og et nyt værk vil aldrig kunne blive det definitive.  Hvad det imidlertid kan gøre, er at levere en beretning baseret på den bedst tilgængelige viden og med respekt for aktørernes hensigter, udtalelser og især handlinger.  Derved adskiller min bog sig fra de fleste beretninger, især de spanske, som er præget af en tiltagende ideologisering og forherligelse af de revolutionære.  Derved undergraves Spaniens demokratisering efter Francos død, som netop hvilede på gensidig forsoning.  Min bog vil sætte de handlendes udtalelser og handlinger i centrum og bruge de kilder, der er mest loyale over for begivenhederne og deres logik.

Verdens førende spanienshistoriker, Stanley G. Payne, betegner fagmiljøet i Spanien som ”stivnet” og intolerant over for afvigende synspunkter.  Payne er nok den skribent, jeg ligger nærmest i indstilling og, så vidt jeg kan dømme fra hans metode og facon, i temperament.  Bogens fornemste formål er oplysning, gerne i et sprog, der yder de dramatiske begivenheder og komplekse personligheder retfærdighed.

Blandt de pointer, som Paynes og andres arbejder i de senere år har fremhævet, er:

Monarkiet 1874-1931 var ikke en æra af stagnation, men af socialt og økonomisk fremskridt.  Spaniens problem var ikke, at samfundet udviklede sig for langsomt, men at udgangspunktet var så lavt i forhold til andre europæiske lande
Republikken 1931-36 udsprang ikke af et vælgerflertal og gjorde, trods god vilje og højstemte erklæringer, intet alvorligt for at fremme udvikling og rettigheder for de fattige; tværtimod satte den meget af foregående års fremskridt over styr.  Sult, som var næsten udryddet i 1930, vendte tilbage som alvorligt problem i mange egne
Militæroprøret i juli 1936 var ikke rettet mod et fungerende demokrati, men mod det kaos og borgerkrigsagtige tilstande, som Folkefrontsregeringen intet gjorde for at hindre og meget for at fremkalde
Borgerkrigen var ikke en kamp mellem demokrater og fascister, men mellem tilhængerne af mindst tre uforenelige forestillinger om Spanien: Folkefrontens, der var inspireret af Sovjetunionen; anarkisternes, som krævede en spontan folkekommunisme uden statsmagt; monarkisternes og katolikkernes, der ønskede et hierarkisk standssamfund.  Resultatet blev ingen af delene, men Francos diktatur, som mundede ud i det demokrati, der opstod efter hans død

Bogens indhold i detaljer er beskrevet i vedlagte disposition.  Jeg vil gøre brug ikke blot af historiske værker, biografier og erindringer, men også af skønlitteratur, som krigen inspirerede, for at give læseren et billede af Spanien, der rækker ud over det blot politiske eller krigshistoriske.